Word of Net Visibility Index analyserar den egna och konkurrenternas webbtrafik




En ny typ av konkurrentbevakning som har blivit allt vanligare, framförallt bland Internetföretag, är den som inriktar sig på webbtrafiken till en viss site.
Word of Net Visibility Index är en tjänst som mäter och rapporterar kvantitativt ett företags förmåga att driva webbtrafik som sedan kan jämföras med konkurrenters resultat. Detta möjliggör att man kan analysera genomslagskraften hos en website. En kunskap som bland annat kan användas för att mäta och förbättra marknadsföringskampanjer på nätet.

Källa: Word of Net