Wide narrow lanserar ny version av omvärldsanalyssystem
Wide narrow lanserar idag version 4.0 av sin omvärldsportal med namnet “Wide perspective” som enligt företaget är ett av Europas främsta system för hantering, lagring och rapportering av extern och intern omvärldsinformation. Via installationer främst i Sverige, men också i övriga Europa och på global nivå, ger systemet över 40 000 personer dagligt stöd i processerna för Intelligence. Övergången till det nya systemet sker hos majoriteten av kunderna utan lokala installationer och är kostnadsfri. Uppdateringen till nya versioner ingår i erbjudandet för Wide perspective.

“Eftersom vår produktutveckling stimuleras av kundernas höga engagemang, tycker vi att det känns bra att de får ta del av nya funktioner utan att belastas med ökade kostnader”, säger Daniel Petersson, VD för Wide narrow.

Den nya versionen ger såväl slutanvändare som redaktörer en rad nya möjligheter. För slutanvändarna har det blivit ännu enklare att behovsanpassa rapportering och återsökning av information. Det hundratal redaktörer som dagligen använder Wide perspective för att hantera deras organisationers totala flöde av omvärldsinformation, har bidragit till konceptutvecklingen av ny funktionalitet som anges till bl.a. följande punkter:

  • Smartare automatisk kategorisering av information från högt tillförlitliga källor.
  • Mer lättillgänglig och finjusterad rapportering av användarstatistik.
  • Förstärkta möjligheter till samarbete mellan organisationens redaktörer.

    För mer information om den nya versionen av Wide perspective kontakta Wide narrow.

    Källa: Wide narrow