Wide narrow går med i GIA
Svenska omvärldsanalysföretaget Wide narrow meddelar nu att man blivit en s.k. “Research partner” i det internationella intelligencenätverket “Global Intelligence Alliance” (GIA). Medlemskapet i GIA ska göra det enklare för Wide narrow att hjälpa kunder med globala installationer att upphandla informationstjänster och research. Vidare berättar Wide narrow att man under år 2006 kommer att ge sig in på marknader utanför Norden och ser där möjligheterna med GIA som ett stöd och en källa för erfarenhetsutbyte. För mer information kontakta Wide narrow.

Källa: Wide narrow