WebQL – avancerad sökprogramvara för BI som gör Internet till din databas
Programvaran ”WebQL” från företaget Caesius Software representerar ett helt nytt och intelligent sätt att söka information på Internet. WebQL låter användaren söka på Internet med nästan samma möjligheter som man kan söka i en databas. Man använder ett speciellt sökspråk som kan ställa databas-liknande frågor. En del avancerade användare säger att WebQL är för Internet vad SQL kan sägas vara f??r databaser. Detta innebär att man, jämfört med vanliga sökmotorer, kan göra oerhört kraftfulla sökningar som annars inte är möjligt.
WebQL är bland det mest effektiva man kan använda för Internetrelaterad Business Intelligence, där informationsinhämtning och analyser på Internet kan göras med specialskrivna script. WebQL kan även användas till mycket annat som t.ex. marknadsundersökningar, prisjämförelser, olika antalsberäkningar samt att hämta in leads/kontaktinformation från Internet för marknadsbearbetning.
WebQL finns i en Business Edition för singelanvändare, och i en Enterprise Edition för större företagsinstallationer med kapacitet för multipla sökningar samtidigt. WebQL Business Edition kostar 499 US dollar. För mer information se källänken nedan.

Källa: WebQL