Webbnyheter växer om den tryckta tidningen enligt undersökning av Agent25
Antalet läsare på tidningarnas hemsidor har ökat med 75 procent de senaste två åren. När intresset för digitala medier ökar, växer också efterfrågan på digital omvärldsbevakning framhåller Agent25.
Webbstatistik och postala räckviddsmätningar som sammanställts av omvärldsbevakningsföretaget Agent25 indikerar en kraftig ökning av konsumtionen av webbnyheter, vilket gör att fyra av fem av landets största dagstidningar har betydligt fler läsare på webben än av den tryckta tidningen. Den mest besökta hemsidan Aftonbladet.se har över en och en halv miljon fler läsare av webbupplagan i förhållande till den tryckta.

”Felkällor kan finnas som ökar siffrorna i webbstatistiken, t.ex. att en del både läser nyheter hemifrån och från jobbet, eller att de förbjuder cookies. Men det viktiga är att trenden i antalet läsare av digitala medier också avspeglas i de postala enkäterna, säger Robert Tinterov, vd för omvärldsbevakningsföretaget Agent25. Inom ett till två år kommer majoriteten av marknaden att handla om bevakning av webbaserade medier, alltså den marknad där vi är störst idag. Det är helt enkelt så att gårdagens klipp blir mer och mer ointressanta. Med vår webbevakning kan kunderna få rätt nyheter i rätt tid, även direkt i mobilen om de så önskar, fortsätter han.”

Omvärldsbevakningsbranschen i Sverige omsätter, enligt Agent25, 600 miljoner kronor i Sverige. Den stora delen är en efterhandshantering av tryckta klipp. För mer information om undersökningen kontakta Agent25.

Källa: Agent25