Webbaserad nyhetsagent förlorar viktigt upphovsrättsmål
Google förlorade idag i belgisk domstol där man sägs ha brutit mot upphovsrätten genom att via ”Google News” utan tillstånd publicerat länkar till tidningar i Belgien. Bakom stämningen mot Google ligger ”Copiepresse” som representerar 17 tysk- och franskspråkiga tidningar som vill ha betalt för eventuell länkning till deras innehåll. Domstolen dömer nu Google att ta bort länkarna till publikationerna som annars kommer att kosta Google 25000 Euro per dag så länge de ligger kvar. Enligt Bloomberg kan domen komma att bli vägledande för liknande framtida fall runt om i Europa. Vilket t.ex. kan komma att få betydelse för den stora skara av liknande agenttjänster som finns i Sverige som indexerar och publicerar nyhetsutdrag utan avtal med publikationerna.

Källa: Bloomberg