Visualisera genom att koppla marknadsinformationen till digitala kartor
Företaget Information Builders har lanserat en Business Intelligence-webbapplikation som man kallar för “WebFOCUS for Google Maps”. Med denna s.k. ”mashup application” kan man enligt företaget snabbt och enkelt t.ex. koppla ihop olika typer av marknadsinformation med den geografiska information i Google Maps. Genom att kombinera kartor och företagsdata kan visualiseringen ge en bättre förståelse för vad information betyder i ett geografiskt sammanhang. För mer information kontakta Information Builders.

Källa: Information Builders