“Vision CI” lanserad – Ny programvara för omvärldsanalys i läkemedelsbranschen
Företaget Newport har nu lanserat produkten ”Vision CI”, som är en produkt riktad till omvärldsanalytiker inom läkemedelsbranschen.
Vision CI syftar till att förse användaren med ett Early Warning-system om produktlanseringar från konkurerande läkemedelsföretag. Produkten ska t.ex. hjälpa till att övervaka kommande produkter som kommer att konkurrera på den egna marknaden. Som del i systemet finns integrerat data om lanseringar, ansökningar, patent och rena försäljningsdata. För mer information kontakta Newport.

Källa: Newport