Verktyg för textanalyser
På nätet vimlar det av olika webbverktyg för analys och bearbetning av texter. Användbarheten beror mycket på vad man är ute efter förstås. Ett sådant är “Textalyser” som nu informerar om deras verktyg för analys av texter för att t.ex. ge statistik, ämnesvärdera en textmassa via förekomsten av ordgrupper mm. Input för detta enkla verktyg är endera egen inmatad/inklistrad text eller en angiven webbsida. För test se länken nedan.

Källa: Textalyser