VD-byte i omvärldsanalysföretag
Jonas Palmqvist lämnar jobbet som vice koncernchef vid OTW för att från årsskiftet ta över som VD för analysföretaget United Minds, som ingår i Prime-gruppen. Han blir även partner i Prime. Thomas Idergard, tf VD i bolaget, återgår till rollen som arbetande styrelseordförande.
Jonas Palmqvist kommer att ta ansvar för nyförsäljning och arbeta med att utveckla United Minds erbjudande. Företagets koncept bygger på en kombination av konsumentanalys som beslutsunderlag till ledningsgrupper och så kallad content marketing. I United Minds tappning innebär det marknadsföring som grundas i konsumentattityder, trender och information som kombinerar nyhet, nytta och nöje. Verksamheten har vuxit stadigt under flera år och under hösten har företaget även mött en ökande efterfrågan med en handfull nyrekryteringar.

”Rekryteringen av Jonas förstärker vårt fokus på nya tillväxtmöjligheter. Jag känner Jonas sedan länge och ser fram emot att tillsammans utveckla United Minds till ett större specialistföretag för konsumentnära kommunikation med grund i gedigna analyser av trender och drivkrafter”, säger Thomas Idergard.

”Många företag saknar grundläggande kunskap om vilka värderingar och trender som styr deras kunder. Resultatet är att kommunikationen många gånger mer förlitar sig på högt tonläge än på precision och timing. I den nya affärslogiken, där kommunikation blir själva produkten, är förmågan att kartlägga och omsätta trender till varumärkesnära kommunikation helt avgörande för ett företags framgång”, kommenterar Jonas Palmqvist.

Källa: United Minds