Världens viktigaste svenskar kartlagda
Jan Eliasson, ordförande i FN:s generalförsamling och Sveriges nye utrikesminister, är världens viktigaste svensk. Det framgår av en lista sammanställd av tidningen OmVärlden över de svenskar i världen som har mest makt över fattigdomsbekämpningen. På tio-i-topp-listan hamnar både kändisar, som Eliasson, och mer okända namn. Men gemensamt för alla är att de genom politiskt inflytande eller ekonomiska resurser har reella möjligheter att p??verka den globala utvecklingspolitiken.

Högt på listan hamnar även Inga-Britt Ahlenius, som basar över FN:s internrevision. Tredjeplatsen togs av Carin Jämtin, som utöver jobben som biståndsminister och biträdande utrikesminister även av nye Världsbankschefen Paul Wolfowitz har valts in i en tung kommission som har till uppgift att bekämpa fattigdomen. Men antalet svenskar på internationella toppositioner är lågt med tanke på hur stor givare Sverige är till de multilaterala organisationerna. Många menar att det ger sämre möjligheter för den svenska regeringen att påverka och förändra dessa organisationer.
Enligt OmVärldens genomgång är Sverige dåligt representerade även på lägre chefsnivå i flera organisationer. En orsak till det tycks vara att jobb i de internationella organisationerna har låg status på regeringskansliet. Några år i FN- eller EU tjänst anses inte vara någon större merit i ett CV.

Källa: OmV??rlden