Världens största fria källa för affärsnyheter i ny version
Rocketinfo gör nu en nylansering av en omgjord version av sin nyhetsportal Rocketnews.com. Den uppdaterade webbplatsen fortsätter med att ge gratis tillgång till det företaget menar är världens största och mest varierade samling av aktuella nyhetskällor och innehåll från bloggar. Bland annat hänvisar man till att Google News “bara” täcker ca 4500 nyhetskällor medan Rocketnews ger tillgång till innehåll från mer än 16000 nyhetskällor samt 70000 RSS- & bloggkällor. Databasen i portalen Rocketnews.com täcker större newswires, tidningar, magasin, affärstidskrifter och andra specialpublikationer runt om i världen. Rocketinfo erbjuder även företagslösningar för integration direkt i 3:e parts nyhetslösningar och portaler. För mer information och sökning av nyheter se länk nedan.

Källa: Rocketnews.com