Värdet av företagsinformation är enormt – Stoppa industrispionerna!
Den 23 november anordnar Dataföreningen Kompetens en heldagskonferens på temat ”Stoppa industrispionerna!”. Det handlar om hantering av de hot som finns mot företags affärsverksamheter med avseende på risken för att bli utsatt för industrispionage. Något som i dagens IT-samhälle berör både små och stora företag. Under dagen behandlas alla tänkbara aspekter av detta ämne och du får även veta vad det går att göra för att bygga upp ett eget s.k. ”kontraspionage”.
Toppnamnet bland föreläsarna är Ira Winkler som är en internationell expert på ämnet industrispionage från Internet Security Advisers Group. Övriga kunniga föreläsare kommer från Svenskt Näringsliv, Säpo, Krisberedskapsmyndigheten, Infosphere, SMSolutions, Ekelöw IS, Setterwalls samt Bitcopy. Moderator under dagen är Nicklas Lundblad från e-Handelskammaren. För mer information om programmet och anmälan följ länken nedan.

Källa: Stoppa industrispionerna!