Vägverket väljer Agent25 för omvärldsbevakning på nätet
Vägverket utvecklar nu sin omvärldsbevakning och har valt Agent25 som en av två leverantörer. Agent25 började att leverera sina tjänster för omvärldsbevakning fr.o.m. den 1 maj till Vägverkets organisation, såväl till huvudkontoret som specialbevakning för de olika regionerna.
”Vi är glada över att fått detta omfattande uppdrag. Vägverket har kommit långt när det gäller att se till hela organisationens behov av omvärldsbevakning, även på individnivå. Med modern teknik går det att sålla i informationsöverflödet och se till att rätt information kommer till rätt person”, säger Agent25:s affärsområdeschef Matti Palm.
Agent25:s omvärldsbevakningstjänster är automatiserade och täcker 300 nyhetskällor på Internet. Agent25 ingår i mediekoncernen Interaktiv Tid tillsammans med innehållsleverantören 25timmar och affärstidningen Vision.

Källa: Agent25