Utvärdering av Intelligence-aktiviteter
Intresseorganisationen SCIP meddelar att man den 10 juni 2009 håller ett webbaserat seminarium på det sällan behandlade ämnet ”utvärdering av Intelligence-aktiviteter”. Detta ”webbinarium” kommer bl.a. att utröna varför det är så svårt att utvärdera intelligence-aktiviteter samt ge ett förslag på en ny modell för utvärdering. Se källänk nedan för information om program och anmälan.

Källa: Webinar: Evaluating Intelligence (SCIP)