Utbildare i omvärldsbevakning avvecklar verksamheten
Enligt en notis i tidningen Dagens Industri framgår det idag att näringslivets utbildningsorganisation City-universitet skall läggas ner nu till årsskiftet. Som orsak till nedläggningen anges konkurrensen samt en bristande finansiering.
City-universitet är en av de aktörer som under en längre tid bland annat erbjudit utbildningar och kurser inom området omvärldsbevakning och omvärldsanalys. Därmed försvinner en av de relativt få omvärldsanalys-utbildarna från den svenska marknaden.