Uppsats om “Att förutse framtiden” vann nationell uppsatstävling
Den landsomfattande uppsatstävlingen för kandidat- och magisteruppsatser från alla discipliner “Småföretagens möjligheter och villkor i Sverige”, som arrangeras av NUTEK, ESBRI och Ernst & Young, är nu avgjord.
Vinnare blev Fredrik Rosenhamer och Jonas Tapper, från företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet, med deras kandidatuppsats “Att förutse framtiden – en multipel fallstudie av tre svenska, snabbväxande företag i data- och telekombranschen”. I förstapris kommer de den 14 december i Stockholm att få ett resestipendium till ett värde av 20000 kr. Vi gratulerar vinnarna till vinsten och en bra uppsats!
Som besökare på bidigital känner du möjligen igen uppsatsen, då denna har kunnat laddas ner gratis från sajten sedan i somras. Om du ännu inte läst uppsatsen rekommenderar vi att du direkt hämtar och läser den från vår uppsatssektion. Där kan du även få information om hur du kontaktar författarna.