Uppköpsbud på Cision
Cyril Acquisition AB ett bolag ägt av Triton Fund II, som är en fond som förvaltas av Triton Managers II Limited, lämnar ett erbjudande om förvärv av samtliga aktier i och konvertibla vinstandelsbevis utgivna av Cision AB. Cyril Acquisition erbjuder 20 kronor kontant för varje aktie i Cision samt ett kontant vederlag motsvarande nominellt belopp om 33,94 kronor för varje konvertibelt vinstandelsbevis utgivet av Cision.

”Tillsammans med Cisions ledning och medarbetare vill vi utveckla Cision till ett starkt och internationellt ledande företag i sin bransch. Triton kommer att tillföra Cision den expertis och de finansiella resurser som krävs för bolagets fortsatta utveckling och geografiska expansion. Cision passar in i Tritons investeringsstrategi att förvärva företag som, genom operativa förbättringar och ompositionering, har goda möjligheter att utvecklas till verksamheter med långsiktigt god lönsamhet”, säger Jan Åkesson på Triton.

Källa: Triton offer for Cision