Uppdrag om upphovsrätten på Internet
Justitieminister Thomas Bodström gav i veckan direktören vid Granskningsnämnden för radio och TV Cecilia Renfors i uppdrag att utreda vissa frågor som gäller upphovsrätten på Internet. I uppdraget ingår att bl.a. att redovisa utvecklingen av lagliga alternativ för tillgång till upphovsrättsligt skyddat material, särskilt musik och film, på Internet.
Som kommentar kan man säga att uppdraget även möjligen kan bli principiellt viktigt för delar av informationsbranschen som också “skördar och säljer” upphovsrättsskyddat material på Internet som textutdrag och länkar mm.

Källa: Justitiedepartementet