Uppdaterad omvärldsanalysprogramvara lanserad
Cipher Systems lanserar nu en ny uppdaterad version av sin omvärldsanalysprogramvara ”Knowledge.Works” med bl.a. förbättrade möjligheter till delning och samarbete. Nytillkomna moduler är:

  • Company Profiler – för enkel jämförelse mellan olika företagsprofiler.
  • Event Management – för hantering av informationsinsamling i samband med aktiviteter som t.ex. möten, konferenser och mässor.
  • Project Management – Skapa och hantera intelligenceprojekt.

    För mer information om alla nyheter kontakta Cipher Systems.

    Källa: Cipher Systems