United Minds – nytt omvärldsanalysföretag med Nils Lundgren som ordförande
United Minds heter företaget som nu etablerar sig som en aktör på den svenska omvärldsanalys-marknaden. United Minds utför sina omvärldsanalyser ur ett samhällsperspektiv, där man tex analyserar en organisations påverkan av de olika förändringar som sker i samhället.
Som ordförande i företaget har Nils Lundgren anlitats, tidigare välkänd chefsekonom på Nordbanken. “Jag har ägnat hela min karriär åt att skildra och förklara samhällsutvecklingen. Så det här är ett naturligt sätt för mig att fortsätta med det som intresserar mig allra mest. Det behövs mer seriös omvärldsanalys i Sverige, företag som går på djupet”, säger den nye ordföranden Nils Lundgren.
Företaget har en helt ny styrelse som förutom Lundgren består av Tord Lendau, VD för Noster, entreprenör inom medicin och bioteknik, Malin Olander, VD för Matomera och Anna Serner, VD för Sveriges Reklamförbund. “Vi vill erbjuda marknadens bästa samhällsanalys och den här styrelsen ger oss förutsättningar att göra det. Vi märker att det finns en ökande efterfrågan på kvalificerad samhällsanalys”, säger Markus Uvell, VD för United Minds. Dessutom har nuvarande landshövdingen och tidigare SvD-chefen Mats Svegfors samt Computer Swedens chefredaktör Lars Dahmén knutits till United Minds som fristående rådgivare.
Med denna starka laguppställning kan man säga att United Minds har alla möjligheter att bli en betydande aktör, förutsatt att man utnyttjar och utvecklar sina resurser på ett strategiskt klokt sätt. Företaget inriktar sig nämligen på en nisch där det idag inte finns en självklar ledare, vilket möjliggör bla goda positioneringsmöjligheter på marknaden.

Källa: United Minds