United Minds blir systerföretag till Prime PR
United Minds inleder samarbete med Prime PR för att få en stabilare plattform för att kunna fortsätta arbeta med trend- och omvärldsanalys.
Överenskommelsen innebär att United Minds blir ett fristående systerföretag till Prime PR genom att Primes moderbolag köper varumärket av de tidigare ägarna.

Marie Söderqvist och Jonas Hellman, två av United Minds grundare och delägare, kommer att fortsätta verka i och leda United Minds.

”Prime är ett framgångsrikt och spännande kommunikationsföretag. Vi har haft många gemensamma kundprojekt och känner varandra väl sedan flera år. Den kreativa kultur som finns i Prime passar oss väl. Samarbetet gör att vi får möjlighet att utveckla våra metoder och förbättra vårt erbjudande ytterligare, säger Marie Söderqvist”.

”För ett specialisterat analysföretag som vårt är det en fördel att vara en del i ett större sammanhang där det finns många etablerade kundrelationer, säger Jonas Hellman”.

Markus Uvell, United Minds tredje grundare och delägare, kommer att bli VD för undersökningsföretaget Demoskop. (Se tidigare artikel).

Källa: United Minds