Undersökning visar på undermålig krisberedskap i svenska företag
Notis: Försäkringsbolaget IF har bland 100 slumpvis utvalda börsbolag i en undersökning konstaterat att svenska företag är dåligt förberedda på kriser.

”Enligt vår undersökning så är det alldeles för många som svarar nej på frågan om förberedelser för eventuella kriser. 39 procent av dem som har tillfrågats har inte gjort någon omvärldsanalys och förberett sig i den utsträckning som man tycker man borde göra när man är ett börsnoterat företag, säger Ken Henningson, krishanteringsexpert på IF, i en intervju med SR Ekot.

En anledning till den dåliga omvärldsanalysen och krisberedskapen sägs kunna vara att många företag hittills inte har drabbats av någon större kris och därför känner man inte att det här är något som bör prioriteras. Undersökningen konstaterar vidare att drygt 30 procent av de tillfrågade börsbolagen i IF:s undersökning tror att hotbilden framöver kommer att öka.

Källa: Försäkringsbolaget IF (/ SR Ekot)