Undersökning visar att Tyskland tar över efter USA som ledande innovatörsland
I en undersökning utförd av Deloitte har riskkapitalister världen över identifierat regioner med ledande teknologisk innovation. USA befäster sin ledande position, Europa fortsatt starkt inom Life Science och CleanTech och Asien visar styrka inom IT-sektorn.

Riskkapitalister fortsätter att betrakta USA som den globala ledaren inom teknisk utveckling och innovation, men de ser samtidigt geografiska regioner med ledande innovation inom teknologi i övriga delar av världen, enligt en undersökning av DTTs globala branschgrupp inom Technologi, Media and Telecommunication.

“The 2008 Global Venture Capital Survey”, där nästan 400 riskkapitalister världen över medverkade i under våren 2008, visar att de europeiska länderna är på väg att bli ledande inom Life Science och CleanTech, två av de snabbast växande områdena globalt. Dessutom visade undersökningen att asiatiska länder håller en hög innovationsnivå inom IT-sektorn.

“USA fortsätter vara den globala ledaren inom teknologisk utveckling och innovation,” säger Birgitta Lööf, partner på Deloitte M&A Transaction Services.” Även om USA inte förlorar fotfästet, så är innovation och utveckling på väg att globaliseras. Resten av världen konstaterar vad de är bra på, och riskkapitalisterna inser var dessa styrkor finns.”

Enligt riskkapitalisterna håller Europa på att utvecklas till en ny ledare, bakom USA, inom Life Science och CleanTech. Särskilt Tyskland och Storbritannien har blivit kända för sitt teknologiska kunnande inom dessa snabbt växande branscher. 43 procent av respondenterna i undersökningen ansåg att Tyskland, efter USA, hade den mest framstående expertisen i den snabbt växande CleanTech-branschen.

Källa: Deloitte