Undersökning visar att Internet är viktigare informationskälla än TV & Radio
Från en rykande färsk rapport från högt ansedda UCLA (University of California) kan man utläsa många intressanta trender om Internet. Rapporten heter “UCLA Internet Report” och visar bl. a. att Internet efter endast ca 5 års som kommunikationskanal, nu betraktas som en mycket viktig informationskälla som t.o.m. rankas högre än TV och radio. UCLA Internet Report behandlar den globala påverkan av Internet och släpps i sin helhet under oktober 2000, men redan nu har man alltså släppt ut resultaten av ett fåtal av frågeställningarna i rapporten.
Hela två-tredjedelar (67,3%) av respondenterna som använder Internet ansåg att det var en “viktig” eller “extremt viktig” källa till information, medan TV fick 53,1% och radio 46,8% när de rankades på samma nivå av respondenterna. Undersökningen visade att bland alla massmediakällor inkluderande tryckta informationskällor (förutom de här nämnda elektroniska) var böcker viktigast med 73,1% och tidningar på andra plats med 69,3% av respondenterna följt av Internet, TV och radio enligt ovan. Svaren visar på den enorma påverkan som Internet har åstadkommit på bara 5 års tid, och ger en kraftig indikation av dess nuvarande och kommande betydelse.

[Fotnot: På adressen http://www.uclanews.ucla.edu/Docs/LSHL379.html kan du (i skrivande stund) läsa en kort info om det släppta materialet. Svarsresultaten av det släppta materialet finns f.n. att läsa på http://www.college.ucla.edu/InternetReport/ . Notera även att den fullständiga rapporten ” UCLA Internet Report” släpps först i oktober]

Källa: UCLA