Undersökning utpekar tillverkningsföretag i USA för oetisk informationsinsamling
I USA pågår sedan länge en livlig debatt kring utnyttjandet av oetiska och i vissa fall olagliga metoder för att samla information om konkurrerande företag. Mängder av artiklar produceras kring liknande spörsmål. Nu senast kom en undersökning från företaget TR Cutler som har fått ett ganska stort mediauppslag i USA. Deras undersökning påstår att mer än hälften (56%) av mindre amerikanska tillverkningsföretag använder sig av mer eller mindre tvivelaktiga metoder för att få tag på konkurrentinformation. Exempel på oetiska metoder är tex att ringa upp en konkurrent och utge sig för att vara en potentiell kund, vilket är tvärtemot de etiska normerna som säger att man alltid skall uppge vem som utför en viss undersökning.
Undersökningens resultat från TR Cutler ifrågasätts dock starkt av många, bl.a. representanter från intresseorganisationen Society of Competitive Intelligence Professionals (SCIP), som menar att det mycket handlar om en förvirring kring var vanligt researcharbete slutar och det oetiska dito börjar.

Källa: TR Cutler Inc. (Businesswire)