Undersökning – stort behov av BI-programvaror men missnöje med befintliga system
Företaget Fuld & Company meddelar nu resultatet från en undersökning av 500 chefer som arbetar med business/competitive intelligence. De som ingick i undersökningen var personer som beställde rapporten Fuld Intelligence Software Report 2000 som är en tidigare utvärderingsstudie från Fuld, som i samband med detta själv fick besvara ett antal frågor om deras egen användning av verktyg för omvärldsanalys.
Undersökningen visar att det finns ett stort uppdämt behov av tekniska system för arbetet med business intelligence, men också att det råder ett missnöje med de existerande BI-system som finns på marknaden.
Av de 500 personerna var det bara drygt 10% som svarade att deras organisation hade någon BI-mjukvara idag, vilket gjorde att de absolut flesta företagen ”letar runt” för att hitta en passande programvara. 83% av de som idag har en funktion för omvärldsanalys avser att köpa eller själv utveckla ett BI-verktyg.
Som förklaring säger Fuld att företagen vill få ut mer än vad dagens system kan erbjuda. Efter investering i ett BI-system upptäcker många att det endast täcker en liten del av deras behov, vilket gör att många BI-chefer tvingas köpa flera olika system som fyller skiftande syften.

Källa: Fuld & Company