Undersökning: Due diligence avgörande framgångsfaktor vid fusioner & förvärv
Värdet av fusioner och förvärv blir sällan enligt företagsledarnas förväntningar. Det framgår av en undersökning genomförd av Accenture och The Economist. De viktigaste orsakerna är att många förvärv genomförs på felaktiga grunder och att den efterföljande integrationen inte levererar planerade resultat.

”Aktieägare och investerare lockas av de högpresterande företagens många, stora och lyckade fusioner och förvärv – vilket sätter en allmän press på företagsledningen att vara “aktiv”. Risken att affärer genomförs på felaktiga grunder ökar och att de långsiktiga resultaten därmed uteblir. En misslyckad transaktion kan innebära att miljardvärden går förlorade för aktieägarna, säger Lars Börjesson partner Nordic Strategy Accenture. Det handlar om planering och insikt. Bakom de förvärv som lyckas bäst finns en omfattande integrationsplan och kontinuitet under hela transaktionen; från identifiering, värdering, due diligence, avtal till planering och genomförande av integration. Viktigare än många kanske vill inse är även att ta hänsyn till och hantera olika företagskulturer, fortsätter Lars Börjesson.”

Undersökningen genomfördes bland 450 företagsledare i Sverige, USA, Storbritannien, Tyskland, Finland och Norge. Mindre än hälften (45 procent) av dessa säger att de förväntade resultaten uppnåddes i deras senaste förvärv. Den största framgångsfaktorn enligt de intervjuade är beroende av förmågan att leda och driva integrationen. Due diligence-arbetet, den granskning av företaget som görs innan beslutet om en investering tas, hamnar på andra plats. Att det optimala priset uppnås för affären hamnar först på femte plats.

Källa: Accenture AB