Undersökning: -Chefer får inte den omvärldsanalys de behöver för att fatta beslut
Enligt en ny marknadsundersökning, utförd av amerikanska Knowledge Systems & Research, får de flesta toppchefer inte den professionella omvärldsanalys som de behöver som stöd för att fatta affärskritiska beslut.
Undersökningen av behovet av business/competitive intelligence omfattade 500 chefer på seniornivå. Resultatet av undersökningen visade att cheferna uttalade följande business intelligence utmaningar och strategiska behov:
87 % ansåg att “snabb insamling av omvärldsinformation för att stödja kritiska beslut” och att “utveckla och upprätthålla vinnande strategier” var de stora problemen idag.
77 % uttalade att business intelligence för “förbättra precision och svarsbenägenheter inom försäljning och marknadsföring” vore det mest värdefulla.
68 % tyckte att nyckelfrågan för chefer är business intelligence insamling ”24×7” (dygnet runt hela veckan), med information/alerts distribuerad direkt till rätt slutpunkt/användare.
76 % av cheferna svarade att “veta vad kunderna säger om deras företag och produkter eller tjänster” är en vanlig och frustrerande utmaning.

Källa: Knowledge Systems & Research, Inc.