Umeå Energi väljer Nobicon som distributör av omvärldsinformation till sitt intranät
Umeå Energi har tecknat avtal om elektronisk mediabevakning med Nobicon. Avtalet omfattar flera av Nobicons tjänsteområden. Information från externa informationsproducenter förmedlas via Nobicons distributionstjänst till Umeå Energis intranät. Överföringen baseras på replikering mellan två Lotus Notes/Domino-servrar.
Från Nobicons distributionsserver överförs artiklar och telegram som innehåller de sökord som definierats i Umeå Energis sökprofiler. Varje sökprofil svarar mot ett område som Umeå Energi bedömt vara viktigt att bevaka. I applikationen hos Umeå Energi sorteras allt nyhetsmaterial efter dessa bevakningsområden. Nobicon har svarat för design av applikationen efter Umeå Energis önskemål.
“Den färdiga tekniska lösningen gör att kunden kan fokusera på innehållsfrågor och på att integrera omvärldsinformation i sitt intranät. Vi arbetar nu tillsammans med Umeå Energi vidare för att utöka antalet nyhetskällor”, säger Jens Nilsson, marknadsansvarig på Nobicons Umeå-kontor.
“Umeå Energi anser att omvärldsbevakning är viktigt. Det är en självklar faktor för att vi ska utvecklas och vara fortsatt konkurrenskraftiga. Att vi nu via Nobicon får nyheter levererade direkt in i våra Notes-databaser gör det lättare för oss att skapa en aktuell omvärldsrapportering på vårt intranät”, säger Chatarina W Jonsson, webbinformatör på Umeå Energi.

Källa: Nobicon