TVEyes och omvärldsanalysföretag samarbetar om ny agentteknologi
Vi har i Sverige den senaste månaden sett lanseringen av de första (svenska) webbaserade nyhetsagenterna som t.ex. Agent25.com ( www.agent25.com ) som bevakar olika webbplatser. I USA tar man nu denna form av omvärldsbevakning ett steg längre och lanserar tjänster som automatiskt bevakar vad som sägs på TV och levererar detta direkt med email till användaren.
TVEyes.com ( www.tveyes.com ) är, enligt deras egen utsago, den enda automatiserade tjänsten idag på Internet som kan fånga text från TV-sändningar och omgående skicka email när angivna sökord nämns. Förutom en gratistjänst finns även en avgiftsbaserad mera avancerad tjänst “TVEyes Professional”, som tillsammans med en “stand-alone CI package” vänder sig till mera professionella omvärldsbevakare. De två sistnämnda tjänsterna erbjuds i samarbete med det amerikanska Business Intelligence företaget Aurora WDC som nu ingår en allians med TVEyes.com om bevakning av sökord i TV-sändningar. Aurora WDC framhåller att man nu kan förse sina kunder med “up-to-the-second TV keyword tracking”.
Det skall bli intressant att se om vi även får dessa mycket intressanta tjänster till Sverige. Att få en sådan avancerad mediabevakningstjänst där man t.ex. direkt skulle få ett email så fort som det egna företaget eller konkurrenterna nämns på TV vore onekligen mycket värdefullt. Med ett sådant email-meddelande direkt till din mobil eller handdator, får vi ett av de IT-verktyg som behövs för att kunna leverera den realtidsintelligence som är nödvändig för 2000-talets Business Intelligence arbete. Om tekniken fungerar fullt ut hinner man som användare kanske t.o.m. slå på TV:n eller byta kanal för att LIVE ta del av det som sägs! Företag kan alltså, vid behov, agera direkt innan händelsen är överspelad. Det här är även naturligtvis ytterligare en utmaning för pressklippsföretagen som har s.k. lektörer som personligen bevakar TV-program och skriver sammanfattningar åt kunder. [ Mer information finns att få på www.tveyes.com respektive www.aurorawdc.com/tveyes ].

Källa: TVEyes.com