Tvåspråkiga nyhetsbyrån FNB till AffärsData
AffärsData fortsätter att täcka in hela Norden i sin nyhetsbevakning. Det senaste tillskottet är Finska Notisbyrån (FNB) som ingår i AffärsDatas källor fr.o.m. den 10 september. FNB förmedlar ca 300 telegram om dagen, är oberoende och tvåspråkig – de flesta nyheterna skickas ut på både finska och svenska. FNB producerar även medietjänster för den finska pressen, näringslivet och den offentliga förvaltningen. FNB utnyttjas av ca 90 tidningar, rikstäckande radio och tv samt 40 lokalradiostationer. Med FNB stärker AffärsData sin nyhetsbevakning inte bara i Finland och Norden, utan även i hela Östeuropa: Utöver huvudkontoret i Helsingfors har FNB åtta lokala redaktioner i övriga Finland och korrespondenter i Tallinn, S:t Petersburg, Moskva och Budapest, samt i Bryssel, Berlin och Washington. Antalet anställda är 140 varav 100 är journalister.
FNB är ytterligare ett steg i AffärsDatas ambition att täcka in hela Norden. Sedan tidigare finns bl a Aftenposten, NTB och Dagens Næringsliv i Norge och Hufvudstadsbladet i Finland.
AffärsData är en av Nordens största nyhetsbevakare inom ekonomi och näringsliv. AffärsData är nu uppe i 58 källor och fler tillkommer kontinuerligt. All information lagras i ett arkiv och är sökbart från år 1982 och framåt.

Källa: AffärsData AB