Tvådagarskonferens om strategisk omvärldsanalys
Konferensarrangören IIR Sweden meddelar nu att man nästa år återupptar sina omvärldsanalys-konferenser genom att anordna tvådagarskonferensen ”Strategisk Omvärldsanalys”. Konferensen kommer enligt uppgift att hållas mellan den 8-9 mars 2007 och programmet ska enligt arrangörerna fokusera på hur man använder omvärldsanalys för att få verklig utväxling i det strategiska och taktiska arbetet.

Frågeställningarna som ska belysas är t.ex.: ”Hur bygger du en effektiv organisation kring omvärldsanalys?”, ”Hur kommunicerar du resultat för verklig genomslagskraft?” samt ”Vilka nya metoder och verktyg finns som underlättar ditt arbete?”. Vidare kommer praktiska erfarenheter presenteras från bl.a. Volvo, Ericsson och Försvaret där Tom Ritchey, PhD, Research Director, FOI ska beskriva en ny metod kallad ”morfologisk scenarieanalys”. För mer information kontakta ansvarig projektledare Christina Törneman, tfn 08-50534515 eller e-post christina.torneman@iir.se.

Källa: IIR Sweden