TT:s förvärv av Retriever godkänns av Konkurrensverket
Konkurrensverket har beslutat att lämna Tidningarnas Telegrambyrå AB:s (TT) förvärv av Retriever AB utan åtgärd. Det här innebär att Konkurrensverket inte kommer att utreda förvärvet ytterligare.

TT förvärvade i augusti 2009 mediebevakningsföretaget Retriever. Förvärvet var inte anmälningspliktigt men Konkurrensverket begärde med stöd av konkurrenslagen ändå in en anmälan då det fanns en risk för att förvärvet kan ha negativa effekter inom mediebevakningsbranschen. I maj 2010 beslutade Konkurrensverket att inleda en särskild undersökning av förvärvets effekter. Den har nu har avslutats då det konstaterats att förvärvet inte kommer att påtagligt hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens. Förvärvet lämnas därför utan åtgärd och kommer inte att utredas vidare.

Konkurrensverket har inom ramen för utredningen studerat:
• TT:s möjlighet att avskärma Retrievers konkurrenter från nyhetsmaterial producerat av TT; och

• risken för att TT:s huvudägare, Bonnier och Schibsted, genom tidningarna DN, Expressen, DI, SvD och Aftonbladet skulle kunna avskärma Retrievers konkurrenter från digitala pressklipp i syfte att skada Retrievers konkurrenter inom mediebevakning.

Konkurrensverkets utredning visar att TT:s möjligheter och incitament att avskärma Retrievers konkurrenter från TT-material är mycket begränsade. Den betalningsmodell som TT tillämpar är inte av sådan karaktär att den minskar Retrievers konkurrenters incitament att konkurrera och den sorts länkning (referenslänkning) som mediebevakningsföretagen ägnar sig åt utgör inte ett upphovsrättsligt förfogande. TT har därför små möjligheter att hindra andra mediebevakningsföretag att hänvisa sina kunder till tidningarnas webbutgåvor, som innehåller material från såväl TT som andra källor.

Konkurrensverkets utredning ger inte heller stöd för att det skulle vara en lönsam strategi att hindra Retrievers konkurrenter att få tillgång till digitala pressklipp från de tidningar som ägs av Bonnier och Schibsted. Hela beslutet med kartläggning av de berörda företagen kan man nu ladda ner från Konkurrensverket (pdf-fil).

Källa: Konkurrensverket