Trendvetare talar om framtiden
Programmet för den årliga konferensen ”Sundsvall 42” är nu klart och detta breda konferensarrangemang hålls mellan den 18-20 oktober. Konferensen omfattar totalt 100-talet föreläsningar fördelade på tre dagar. Årets gemensamma session inleder konferensen med föreläsningstemat ”FRAMTIDEN – okänd eller välkänd!” där totalt sju föreläsningar ska ge en inblick i ämnet. Flera s.k. trendvetare och även två filosofer håller i trådarna under denna session. För anmälan och information om hela programmet kontakta Sundsvall 42.

Källa: Sundsvall 42