Trender och visioner om turismens framtid
Turismens framtid kartläggs nu i en ny bok. I boken ”Turism & Truism” ger branschföreträdare och områdesexperter nya infallsvinklar. Sysselsättningen inom många traditionella basnäringar i Sverige har minskat genom åren. Turismen fortsätter dock att växa och har sedan 1995 bidragit med 35 000 nya heltidsjobb. Men vart pekar trenderna i framtiden? Hotbilder i form av klimatförändringar, terroristattacker och ett förändrat resebeteende ska matchas mot många av de helt nya möjligheter som branschen står inför. Därför släpps nu boken ”Turism & Truism”, där några av branschens främsta företrädare skriver om sin syn på saken och målar fram tänkbara scenarion. Med ”Turism & Truism” tas ett avstamp från den värld vi lever i idag och de 27 kapitelförfattarna blickar på 160 sidor in i morgondagens turism.

”Vi har försökt att göra något helt nytt. Att förse både branschen och morgondagens medarbetare med såväl fakta som inspiration. Oss veterligen är det första gången en sådan här typ av bok kommer ut på marknaden”. Det berättar Jan Johansson, redaktör, och Anders Olovsson, rektor vid KY-utbildningen ”Turism i Storstadsregion”, som ligger bakom utgivningen.

Boken belyser mer än visioner och vikten av eldsjälar i branschen. Även nya trender och aktuella konsumtionsmönster tas upp, t ex när reseanalytiker Peter Hellman skriver om e-handel och dess betydelse för besöksnäringens framtid. Om morgondagens möjligheter skriver också framtidsgurun Thomas Fürth som menar att vi måste se på turismkonsumenten med helt nya ögon. Boken belyser vidare några viktiga problemområden och omvärldsfaktorer i form av klimatförändringar och terroristattacker.

Källa: Turism i Storstadsregion