Trender inom IT och kommunikationsteknik i Japan, USA och Kina
Seminarie: Den 10 november i Stockholm håller ITPS ett halvdagsseminarie på temat ”Större satsningar och trender inom informations- och kommunikationsteknik i Japan, USA och Kina”. Föreläsare från Vinnova och ITPS kommer att berätta mer om detta och avslutningsvis hålls en paneldebatt. För program och anmälan kontakta ITPS.

Källa: ITPS