Träffa Leonard Fuld i Sverige
Nu finns det möjlighet att lyssna till Leonard Fuld. Han är en av de mest kända i världen inom området Business Intelligence, och är bl a författare till ett flertal böcker. Fuld deltar som Key-Note speaker i konferensen “Först till Framtiden” med undertiteln “Affärsmöjligheter genom Business Intelligence och Knowledge Management”. Konferensen är på Berns i Stockholm den 1-2 juni 1999. Förutom Leonard Fuld kan man även lyssna till bland andra forskaren Sven Hamrefors och SKF:s BI-chef Jaques Delombre. För arrangemanget svarar Docere Intelligence AB.
Sources : Docere