Trade Profiles ger Sveriges handelsstatistik med 117 länder
Exportrådet ger två gånger per år ut Trade Profiles för ett hundratal länder. Nu finns helårsstatistiken för år 2002 tillgänglig på Exportrådets hemsida.

Trade Profiles syftar till att ge en överblick över Sveriges handel med olika länder samtidigt som informationen snabbt ska kunna går ner på detaljnivå.
Trade Profiles visar Sveriges export och import med ett land uppdelat på de viktigaste produkterna för de senaste fem åren. Trade Profiles visar även respektive lands andel av den totala svenska varuexporten.

Exporten och importen redovisas i huvudgrupperna livsmedel, råvaror och bränsle, kemiska produkter, halvfabrikat, verkstadsprodukter och övriga varor med vissa undergrupper. Det finns Trade Profiles för totalt 117 länder. Gå till Trade Profiles med länken nedan.

Källa: Trade Profiles (Exportrådet)