Toppchefer lämnar Observer
Tidningen Dagens Media uppger att Observers såväl VD Peter Brännström som marknadschefen Kai Sundström har lämnat företaget. Enligt Dagens Media kan även flera chefer vara på väg att sluta på Observer. Peter Brännström uppges börja på Fakta Info Direkt medan Kai Sundström lämnar Observer ändå utan ny anställning.
Några pressmeddelanden från Observer om händelserna finns ännu inte att tillgå.

Källa: Dagens Media