Tips: Sök EU-varumärken kostnadsfritt
I databasen CTM-ONLINE, som nu är tillgänglig från Internet, kan du gratis söka bland EU varumärken. Databasen drivs av EU:s Office for Harmonization in the Internal Market (Trade marks and Designs). Deras uppgift är att registrera den europeiska unionens varumärken.
Sources : CTM-ONLINE – Community Trade Mark Consultation Service