Tips: Skaffa den nya svenska boken om omvärldsanalys
Nu är den senaste svenska boken om området omvärldsanalys publicerad. Det är boken med namnet ”Den uppmärksamma organisationen – Från Business Intelligence till Intelligent Business” av Sven Hamrefors som nu har lanserats.
Sven Hamrefors bok är tänkt att vara en ”inspiration för dig som reflekterar kring frågan hur din verksamhet kan bli mer omvärldsorienterad och entreprenöriell i dagens snabbt föränderliga nätverkssamhälle”.
Boken handlar om hur man kan ”förbättra en organisations uppmärksamhet på ett sådant sätt att den blir bättre på att förutse både möjligheter och hot i omvärlden, samt att agera proaktivt på de förväntade förändringarna. Den behandlar såväl generella åtgärder i organisationens struktur och processer som specifik utveckling av funktioner som läser förändringarna i omvärlden”.
[Fotnot: Boken kan nu köpas direkt till lägsta pris genom att följa länken nedan]

Källa: “Den uppmärksamma organisationen”