Tips: Research om trender finner du hos Brand Futures
Jobbar du med att försöka fånga upp trender i tiden och få insikt i t ex konsumentbeteenden? Då kan det vara värt att undersöka Brand Futures som publicerar “actionable intelligence for global marketers”.

Företaget Brand Futures Group skapar produkter och tjänster för att, som de själv uttrycker det, sporra till “collegial and client thinking on issues, trends, and events that are affecting various consumer markets worldwide”.
Sources : Brand Futures Group