Tips: Läs “Corporate Longitude” som komplement till framtidsanalysen
Ett högintressant litteraturtillskott för de som är intresserad av framtidsanalys i en kunskapsekonomi är Leif Edvinssons senaste bok ”Corporate Longitude – Navigating the Knowledge Economy”.
Corporate Longitude är inte minst en bra sammanfattning av den senaste tidens kunskapsutveckling och dess konsekvenser för organisationer. Corporate Longitude syftar bl.a. till att ge läsaren insikt i hur man kan betrakta problem på olika sätt. Att införa nya perspektiv är metoden för att få verklig insikt som kan hjälpa en organisation att navigera i ”framtidens okända vatten”. I boken används sjöfartsbegreppen longitud och latitud för att beskriva navigering via intellektuellt kapital respektive finansiella metoder.
Boken är nyutgiven och kan köpas i bokhandel eller direkt från bokens egen hemsida (se källänk nedan) där den kostar 360 kronor exklusive frakt. Författaren Leif Edvinsson är en av de verkliga pionjärerna inom Intellectual Capital och Knowledge Management. och har idag en gurustatus på global nivå i dessa områden.

Källa: Corporate Longitude