Tips: Ladda ner ny svensk analysrapport om Internet och den nya ekonomin
För dig som arbetar eller är intresserad av frågor och trender kring Internet och den s.k. ”nya ekonomin” kan nu ladda ner en ny rapport på detta tema.
”Ekonomin förnyar sig alltid, även när vi inte kallar den ny. Det ligger i ekonomins natur att företag föds, lever och dör”, säger professor Gunnar Eliasson i Teldoks nya rapport (nummer 143) som heter ”Den nya och omedelbara ekonomin – ett Internet-perspektiv”.
Rapporten är skriven av professor Gunnar Eliasson, Industriell ekonomi och organisation vid KTH i Stockholm, och kan laddas ner helt gratis (eller köpas i bokform) genom att följa källänken nedan. Rapporten finns i två versioner dels den fullständiga rapporten (nr 143a) på ca 300 sidor samt dels en sammanfattning (nr 143b) på ca 30 sidor.

Källa: Teldok