Tips: InternetContent bevakar utvecklingen för innehållsleveranser på nätet
Webbplatsen Internetcontent.net är en oberoende aktör som kritiskt granskar och skriver om den s.k. ”Internet content” branschen för information och innehåll till Internet. En bransch som inte minst påverkar utvecklingen i den traditionella mediaindustrin. Internetcontent.net skriver artiklar och diskuterar denna nya utveckling på hemsidan och i nyhetsbrev. Man vänder sig till de som i allmänhet har ett yrkesmässigt intresse av denna del av Internetutvecklingen, samt i synnerhet till de som arbetar med skapande, leverans och distribution av online innehåll på Internet.

Källa: Internetcontent.net