Tips: Hämta BLUR hos Kontentan
Kontentan Förlag sammanfattar aktuell facklitteratur och täcker in områdena företagsledning, organisationsutveckling och marknadsföring. Just nu (990916) kan du hämta ett provexemplar av denna tjänst, i form av en sammanfattning av boken “B LU R: THE SPEED OF CHANGE IN THE CONNECTED ECONOMY”.
Sources : Kontentan