Tips: FindArticles.com – läs artiklar gratis från mer än 300 facktidskrifter
Siten FindArticles.com är en fantastisk informationskälla till publicerade artiklar, där du helt gratis kan läsa artiklar från mer än 300 magasin och andra fackjournaler. Det som utmärker FindArticles.com är att man faktiskt kan läsa hela artikeln, och inte bara en sammanfattning eller liknande som är vanligast när det gäller gratisartiklar på nätet. Artiklarna sträcker sig från 1998 och framåt till dags dato och omfattar många olika ämnesområden.
FindArticles är ett innehålls- och distributionspartnerskap mellan LookSmart, som står för söktekniken, och Gale Group som levererar det publicerade redaktionella innehållet.

Källa: FindArticles.com