Tips: CMap – gratis program för att göra omvärldskartor och nätverksanalyser
När man arbetar med omvärldsanalyser är det viktigt att få ett helhetsgrepp om den ”verklighet” som man är satt att bevaka och analysera. Ett bra sätt att göra detta är skapa en eller flera omvärldskartor som t.ex. beskriver organisationens olika bevaknings- och intresseområden mm.
Omvärldskartor kan skapas på flera olika sätt men oftast använder man någon form av programvara för bästa resultat. Ett hett tips är då att ladda ner programmet CMap som utvecklats och tillhandahålls gratis av The University of West Florida i USA.
Cmap är ett ”Concept Mapping Software” som låter användaren skapa, navigera, dela vad man kallar för kunskapsmodeller som representeras i form av konceptkartor (Concept Maps). Cmap-verktyget har naturligtvis en massa tänkbara användningsområden inom BI och KM, men har inte minst visat sig fungera alldeles utmärkt för att skapa omvärldskartor och för att göra nätverksanalyser där relationer mellan olika objekt kan studeras. Till dessa objekt kan sedan bilder, länkar mm knytas för snabb information om någon del av kartan. Det finns även en server-programvara om man vill dela med sig av sina Cmaps. Följ länken nedan för att läsa mer om och för att ladda ner Cmap.
[Anm.: Webb-servern för nedan källa verkar tidvis vara svår att nå, vilket gör att man kan få prova vid ett senare tillfälle!]

Källa: Cmap – The IHMC Concept Mapping Software