Tips: Använd Mediafinder för att hitta tusentals publikationer
Mediafinder är ett mycket hett tips för dig som vill hitta olika publikationer som informationskällor, samt för mediaplanering till annonsering eller för presskontakter. Mediafinder är en sökbara databas över tidskrifter, magasin, kataloger, nyhetsbrev och tidningar. Databasen omfattar mer än 100.000 publikationer och kataloger, och är den största nordamerikanska databasen över “print” media. I Mediafinder kan du bla söka med fritext på branschspecifika publikationer. Framförallt är det nordamerikanska publikationer som du finner i Mediafinder, där täckningen också är enastående. Att grundtjänsten är gratis gör ju det inte sämre precis. Abonnemang på tjänsten utökar sökmöjligheterna på flera sätt som tex publikationstyp, ämnesområde, målgrupp, pris, cirkulation mm. Följ länken nedan för att testa Mediafinder.
Sources : Mediafinder